مجوزها و گواهینامه ها

جواز و پروانه کسب

گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای

نماد اعتماد الکترونیکی(دو ستاره)

مجوز اینماد سله شاپ

مجوز فعالیت رسانه های دیجیتال

مجوز فعالیت رسانه های دیجیتال سله شاپ

گواهینامه ثبت علامت سله سرویس