به منظور واریز وجه به صورت آنلاین برای فروشگاه سله، بعد از هماهنگی با فروشگاه از طریق فرم زیر مبلغ مورد نظرتان را واریز نمایید.

loading